Projektowanie usług (Service Design)

Jako firma, którą upodobaliśmy sobie start-upy, często mierzymy się nie tylko z realizacją strony internetowej, ale także z projektowaniem usługi (tzw. service design) i procesów biznesowych wspomagających oraz wykraczających poza aplikację (jak planowanie i optymalizacja procesów logistycznych, metody zabezpieczenia danych klientów, sposób raportowania czy określenie niezbędnych kompetencji przyszłych pracowników klienta). Podstawami Service Design są wnikliwa obserwacja, analiza związków klientów z usługą czy produktem (tzw. touchpoints) oraz zasada współtworzenia usługi ze wszystkimi, których produkt czy usługa dotyczy, zarówno po stronie oferujących usługi, jak i usługobiorców. Większość zasobów organizacji (czas, budżet, logistyka) wydawane jest na produkty skierowane do klientów, podczas gdy ważne są również procesy wewnętrzne (w tym doświadczenie pracowników organizacji), które są pomijane. Service design zajmuje się również  lukami organizacyjnymi tj. : konflikty powierzchniowe, wspieranie trudnych rozmów czy kształtowanie relacji.

 

Greenlogic pomoże Tobie w wymyśleniu i zaprojektowaniu nowych doświadczeń , które towarzyszą Twoim klientom  podczas zakupu lub użytkowaniu produktu lub usługi. Pokażemy Tobie jak budować zdrowe więzi z innym firmami oraz przeanalizujemy Twój biznes z różnych punktów widzenia.  Usprawnimy Twoje usługi oraz pomożemy zrozumieć problemy oraz wskażemy  możliwe ulepszenia m.in. przez wizualizację lub prototypowanie możliwych rozwiązań. Koncentrujemy się na problemach i lukach w usłudze naszych klientów i identyfikujemy problemy, którymi należy się zająć.  Problemy te związane są z komunikacją wewnętrzną lub zewnętrzną, następstwami lub protokołami zapewnienia jakości. Napotykanie i rozwiązywanie tych problemów wewnętrznych natychmiast przekłada się na lepszą wygodę korzystania z usługi.

Szerokie kompetencje i dziesiątki kompleksowo zrealizowanych projektów pozwalają nam wesprzeć merytorycznie naszych Klientów. Zaczynamy od szacowania kosztów projekt pomagamy planować i tworzyć proces biznesowy. W trakcie projektowania procesów, doradzamy w wyborze technologii, sprawdzonych dostawców usług, czy sposobie obsługi klienta. Wspieramy wiedzą z zakresu marketingu, e-commerce i planowania polityki SEO. Gromadzimy dane i analizujemy trendy zachodzące w branży oraz konkurencję i jej model biznesowy. Dzięki nam poznasz lepiej swoich klientów, rozwiążesz trudne problemy wewnętrzne oraz wyeliminujesz luki oraz zwolnienia. Wszystko po to, by docelowy produkt spełnił oczekiwania Twoje i Twoich klientów.
polski